Rado, Rudini, and Nurul Badillah. 2019. “KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU”. Jurnal Restorative Justice 3 (2), 149-63. https://doi.org/10.35724/jrj.v3i2.2214.