ANDRIYONO, A. RANCANG BANGUN MESIN PEMISAH KULIT ARI JAGUNG. MUSTEK ANIM HA, v. 4, n. 1, p. 29-41, 31 maio 2015.