[1]
N. Rahman, “MODEL LATIHAN UNTUK MENGEMBANGKAN BIOMOTOR ENDURANCE PESILAT REMAJA”, MJPES, vol. 1, no. 2, pp. 048-058, Apr. 2019.