Tethool, Y., & Birawaputra, I. (2023). Karakteristik Bata Ringan Dengan Menggunakan Campuran Limbah Styrofoam Dan Serabut Kelapa. Musamus Journal of Civil Engineering, 5(02), 44-50. https://doi.org/10.35724/mjce.v5i02.5179