Salahudin, S., & Satriawan, R. (2021). Guru Penjaskesrek Perlu Memahami Agama Islam: Integrasi Pendidikan Agama Islam Dalam Pendidikan Jasmani. Musamus Journal of Physical Education and Sport (MJPES), 3(02), 193-203. https://doi.org/10.35724/mjpes.v3i02.3547