SALAHUDIN, S.; SATRIAWAN, R. Guru Penjaskesrek Perlu Memahami Agama Islam: Integrasi Pendidikan Agama Islam Dalam Pendidikan Jasmani. Musamus Journal of Physical Education and Sport (MJPES), v. 3, n. 02, p. 193-203, 30 abr. 2021.